NGÀY THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(17/12)
8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy
8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy
8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy
9:00 - Chủ trì buổi làm việc bàn thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái quy định của pháp luật xung quanh KCN Song Khê-Nội Hoàng
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy
14:00 - Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện


Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Thứ ba
(18/12)
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự HN sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 249-NQ/TU của BTVTU; tổng kết công tác BVR và PCCCR mùa khô 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ mùa khô 2018-2019
13:30 - Dự thảo luận của Tổ số 1 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
13:30 - Chủ trì thảo luận của Tổ số 3 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
13:30 - Chủ trì thảo luận của Tổ số 1 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
13:30 - Dự thảo luận của Tổ số 2 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
14:00 - Dự HN tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Phòng họp số 3, tầng 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại phòng họp số 1, tầng 2, UBND tỉnh


Thứ tư
(19/12)
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Dự buổi làm việc của Sở NNPTNT rà soát, thống nhất nội dung, nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyệnTại Phòng họp tầng 7 Sở Nông nghiệp và PTNT
Thứ năm
(20/12)
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan


Thứ sáu
(21/12)
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
(22/12)
Chủ nhật
(23/12)

[/yendung/lichct.nsf/str/EFA73BF6CAF5453347258365007349F6?Opendocument]Hidden field to hide attachment from browser (value=1 would show them!) ____