NGÀY THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(17/09)
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018
7:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018
7:30 - Dự Liên hoan trình diễn thơ năm 2018
13:00 - Dự Đoàn giám sát của TTHĐND tỉnh Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU
15:00 - Dự buổi làm việc của TTHU triển khai Kết luận số 116-KL/TU về chủ trương xây dựng ĐA sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã và thôn, TDPTại CCN Tân Dân, Cty TNHH Unico Global Việt Nam, UBND thị trấn Tân Dân (Lái xe Nguyễn Văn Vở)
Tại CCN Tân Dân, Cty TNHH Unico Global Việt Nam, UBND thị trấn Tân Dân (lái xe Nguyễn văn Vở)
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Công ty cổ phần FuJi Bắc giang và công ty TNHH Việt Thắng (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)


Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy


Thứ ba
(18/09)
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
8:00 - Làm việc với Sở Giao thông - VT về tình hình thực hiện NGhị quyết số 113-NQ/TU và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn
8:00 - Làm việc với Sở Giao thông - VT về tình hình thực hiện NQ 113-NQ/TU và NQ số 07-NQ/HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018
14:00 - Dự làm việc với đoàn giám sát của Tỉnh đoàn Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018
Tại phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện
Tại phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyệnTại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Thứ tư
(19/09)
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Dự buổi kiểm tra của BTTU về tình hình triển khai dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức BT
8:00 - Dự giám sát công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 cùng Ban KT-XH HĐND huyện
8:30 - Dự lễ rước hài cốt và truy điệu liệt sĩ Giác Linh Thích Thanh Tân
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017Có mặt tại Khu số 6, 7 Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang để đi kiểm tra thực tế các DA, sau đó làm việc tại Phòng họp TU (lái xe Bùi văn Nông)
UBND xã Yên Lư (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện

Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Thứ năm
(20/09)
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Tiếp công dân định kỳ
7:30 - Dự HN tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
8:00 - Dự giám sát công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 cùng Ban KT-XH HĐND huyện
8:00 - Họp Sở Tài chính thẩm định giá đất cho thuê trả tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần S
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện
14:00 - Dự Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện
14:00 - Dự Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyệnTrụ sở tiếp công dân UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện
UBND xã Xuân Phú (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Tại phòng họp tầng 2, Sở Tài Chính tỉnh (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện

Thứ sáu
(21/09)
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
8:00 - Dự Hội nghị trực tuyến về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ ...
9:30 - Dự buổi thăm và tặng quà cho các cháu học sinh tại trường Mầm Non xã Đồng Phúc
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Làm việc với Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018
14:00 - Dự buổi làm việc với Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018
14:00 - Dự buổi làm việc với Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018
Tại phòng họp giao ban Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh (Lái xe: Nguyễn Văn Đức)
Lái xe: Bùi Văn NôngTại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND huyện
Tại phòng họp tầng 4, UBND huyện
Tại phòng họp tầng 4, UBND huyện
Thứ bảy
(22/09)
Chủ nhật
(23/09)

[/yendung/lichct.nsf/str/86548998E4F8E2DD4725830D000C82E5?Opendocument]Hidden field to hide attachment from browser (value=1 would show them!) ____