NGÀY/ THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(15/10/2018)
Thứ ba
(16/10/2018)
Thứ tư
(17/10/2018)
Thứ năm
(18/10/2018)
Thứ sáu
(19/10/2018)
Thứ bảy
(20/10/2018)
Chủ nhật
(21/10/2018)