NGÀY/ THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(15/01/2018)
Thứ ba
(16/01/2018)
Thứ tư
(17/01/2018)
Thứ năm
(18/01/2018)
Thứ sáu
(19/01/2018)
Thứ bảy
(20/01/2018)
Chủ nhật
(21/01/2018)