NGÀY/ THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(17/12/2018)
Thứ ba
(18/12/2018)
Thứ tư
(19/12/2018)
Thứ năm
(20/12/2018)
Thứ sáu
(21/12/2018)
Thứ bảy
(22/12/2018)
Chủ nhật
(23/12/2018)