NGÀY/ THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(17/06/2019)
Thứ ba
(18/06/2019)
Thứ tư
(19/06/2019)
Thứ năm
(20/06/2019)
Thứ sáu
(21/06/2019)
Thứ bảy
(22/06/2019)
Chủ nhật
(23/06/2019)