NGÀY/ THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(25/06/2018)
Thứ ba
(26/06/2018)
Thứ tư
(27/06/2018)
Thứ năm
(28/06/2018)
Thứ sáu
(29/06/2018)
Thứ bảy
(30/06/2018)
Chủ nhật
(01/07/2018)