NGÀY/ THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(19/03/2018)
Thứ ba
(20/03/2018)
Thứ tư
(21/03/2018)
Thứ năm
(22/03/2018)
Thứ sáu
(23/03/2018)
Thứ bảy
(24/03/2018)
Chủ nhật
(25/03/2018)