NGÀY THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(19/03)
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
8:30 - Dự Hội nghị xem xét, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và pháp luật khác có liên quan của Công ty khoáng sản Hải Phòng
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:30 - Chủ trì buổi làm việc xem xét, giải quyết vướng mắc về GPMB thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường Pháp Loa thị trấn Neo
15:00 - Chủ trì đối thoại với bà Nguyễn Thị Vân, GV Trường Mầm non Nham Sơn

Tại Trụ sở UBND xã Nham Sơn (lái xe Nguyễn Văn Vở)

Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Tại trụ sở tiếp dân UBND huyện

Thứ ba
(20/03)
7:30 - Tiếp dân định kỳ
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Dự phiên tiếp công dân định kỳ
8:00 - Dự HN kiểm điểm tiến độ, kết quả DĐĐT năm 2017, triển khai KH năm 2018; công tác cấp GCNQSDĐ sau DĐĐT, bàn giải pháp thực hiện thời gian tới
8:20 - Dự buổi kiểm tra thực địa khu đất đề nghị thực hiện dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi gia cầm
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện


Tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 4 Sở Tài nguyên và MT (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Tại thôn Quỳnh xã Quỳnh Sơn (lái xe Nguyễn Văn Vở)


Thứ tư
(21/03)
7:45 - Chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự buổi thẩm định xem xét HS và kiểm tra thực địa tại khu vực cho phép vận chuyển đất dư thừa trong quá trình thực hiện DA xây dựng Cty TNHH Lian Tech
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Phòng họp tầng 4
Tại Trụ sở Cty TNHH Lian Tech, thôn Vân Lư xã Yên Lư (lái xe Nguyễn Văn Vở)


Thứ năm
(22/03)
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa TTDL kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội
15:30 - Dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh đánh giá HS dự án KHCN thuộc Chương trình NTMN năm 2019Tại Trụ sở UBND xã Tiến Dũng (lái xe Bùi Văn Nông)Tại chùa Vĩnh Nghiêm (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Tại Phòng họp tầng 5 Sở Khoa học và CN

Thứ sáu
(23/03)
6:30 - Duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2018
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
Tại Hà Nội (lái xe Nguyễn Văn Đức)


Tại Văn phòng UBND tỉnh (lái xe Bùi Văn Nông)
Thứ bảy
(24/03)
Chủ nhật
(25/03)