Ngày/ThángNội dungĐịa điểmNgười thực hiện
Thứ 2
(17/06)
7:30 - Chủ trì họp giao ban Thường trực UBND huyện
7:30 - Dự họp giao ban Thường trực UBND huyện
7:30 - Dự họp giao ban Thường trực UBND huyện
7:30 - Tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Phú
7:30 - Tiếp xúc cử tri trướ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện tại xã Lãng Sơn
7:30 - Dự họp giao ban Chủ tịch và các PCT UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Dự làm việc với VPĐP NTM tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Đồng Việt
13:30 - Tiếp xúc cử tri tại xã Tân An
13:30 - Tiếp xúc cử tri trướ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện tại xã Trí Yên
Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
Tại Hội trường UBND xã Xuân Phú (lái xe: Nguyễn Văn Đức)
UBND xã Lãng Sơn (Lái xe Buì Văn Nông)
Phòng họp tầng 2

Tại trụ sở UBND xã Đồng Việt (Lái xe Nguyễn Xuân Quảng)
Tại Hội trường UBND xã Tân An (lái xe: Nguyễn Văn Đức)
UBND xã Trí Yên (lái xe Bùi Văn Nông)


Thứ 3
(18/06)
7:00 - Dự HN thường kỳ UBND tỉnh tháng 6
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Dự làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan
13:00 - Làm việc tại cơ quan
Tại phòng họp số 1, tầng 2, UBND tỉnh (lái xe: Bùi Văn Nông)


Tại Phòng họp Đài PTTH tỉnh (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Thứ 4
(19/06)
7:30 - Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
14:00 - Dự họp thống nhất kết quả tổng hợp đánh giá, rà soát các công trình thủy lợi và nội dung đề xuất danh mực ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới
Tại các Trường THPT Yên Dũng số 1, số 2, số 3 (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Tại Phòng họp tầng 7 Sở Nông nghiệp và PTNT (lái xe Nguyễn Văn Vở)


Thứ 5
(20/06)
7:45 - Dự HN trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo TW về PCTT
8:30 - Chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng tại xã Tân Liễu năm 2019
Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Tại khu vực hồ Phấn Sơn - thôn Tân Độ xã Tân Liễu (lái xe Nguyễn Văn Vở)


Thứ 6
(21/06)
8:00 - Dự HN của Sở GTVT đối thoại với các đơn vị tham gia hoạt động vận tải đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh
Tại Phòng họp số 1 (tầng 6) - Tòa nhà A, Khu nhà liên cơ quan tỉnh (Lái xe Nguyễn Văn Đức)

Thứ 7
(22/06)
Chủ nhật
(23/06)