NGÀY THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂMNGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ hai
(25/06)
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:00 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy
14:00 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy
14:00 - Dự làm việc với Sở Nội vụ về việc khảo sát sáp nhập trường học và họp đồng giáo viên mầm non
Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy

Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy

Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Thứ ba
(26/06)
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
14:30 - Chủ trì HN đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai KH sản xuất vụ mùa năm 2018
14:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyệnTại Phòng họp tầng 2 UBND huyện


Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Thứ tư
(27/06)
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:30 - Dự buổi thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư 1 số DA đầu tư theo hình thức BT trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan


Tại Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn

Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn


Thứ năm
(28/06)
7:30 - Dự HN kiểm điểm công tác QLNN về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện - Tại Hội trường UBND huyện
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
Tại Phòng họp tầng 2 trụ sở UBND tỉnh
Tại Hội trường UBND huyện
Tại Hội trường UBND huyện

Tại Hội trường UBND huyện
Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn

Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn
Thứ sáu
(29/06)
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
7:00 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
13:30 - Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
(30/06)
Chủ nhật
(01/07)