UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND
Thứ 2, ngày 25/06/2018BuổiNội dung, địa điểm
Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Sáng7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Chiều14:00 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Sáng7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Chiều14:00 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Sáng7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy -
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Sáng7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
Chiều14:00 - Dự làm việc với Sở Nội vụ về việc khảo sát sáp nhập trường học và họp đồng giáo viên mầm non - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND
Thứ 2, ngày 25/06/2018BuổiNội dung, địa điểm
Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Sáng
Chiều
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Sáng
Chiều
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sáng
Chiều