UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND
Thứ 4, ngày 19/09/2018BuổiNội dung, địa điểm
Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Sáng7:30 - Dự buổi kiểm tra của BTTU về tình hình triển khai dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức BT - Có mặt tại Khu số 6, 7 Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang để đi kiểm tra thực tế các DA, sau đó làm việc tại Phòng họp TU (lái xe Bùi văn Nông)
Chiều14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Sáng7:00 - Làm việc tại cơ quan -
Chiều14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Sáng8:30 - Dự lễ rước hài cốt và truy điệu liệt sĩ Giác Linh Thích Thanh Tân - Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)
Chiều14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện -
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Sáng7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
Chiều13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND
Thứ 4, ngày 19/09/2018BuổiNội dung, địa điểm
Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Sáng7:00 - Làm việc tại cơ quan -
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Sáng8:00 - Dự giám sát công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 cùng Ban KT-XH HĐND huyện - UBND xã Yên Lư (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sáng
Chiều