UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND
Thứ 2, ngày 17/12/2018BuổiNội dung, địa điểm
Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Sáng8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Chiều14:00 - Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Sáng8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Chiều14:00 - Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Sáng9:00 - Chủ trì buổi làm việc bàn thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái quy định của pháp luật xung quanh KCN Song Khê-Nội Hoàng - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Chiều13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Sáng8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Chiều13:00 - Làm việc tại cơ quan -
UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND
Thứ 2, ngày 17/12/2018BuổiNội dung, địa điểm
Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Sáng
Chiều
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Sáng
Chiều
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sáng
Chiều