UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND
Thứ 3, ngày 18/06/2019BuổiNội dung, địa điểm
Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Sáng7:00 - Dự HN thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 - Tại phòng họp số 1, tầng 2, UBND tỉnh (lái xe: Bùi Văn Nông)
Chiều
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Sáng
Chiều
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Sáng7:00 - Dự làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Tại Phòng họp Đài PTTH tỉnh (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Chiều
UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND
Thứ 3, ngày 18/06/2019BuổiNội dung, địa điểm
Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Sáng7:00 - Làm việc tại cơ quan -
Chiều13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Sáng7:00 - Làm việc tại cơ quan -
Chiều13:00 - Làm việc tại cơ quan -