UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND
Thứ 4, ngày 21/03/2018BuổiNội dung, địa điểm
Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Sáng7:45 - Chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Sáng7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Chiều14:00 - Dự buổi thẩm định xem xét HS và kiểm tra thực địa tại khu vực cho phép vận chuyển đất dư thừa trong quá trình thực hiện DA xây dựng Cty TNHH Lian Tech - Tại Trụ sở Cty TNHH Lian Tech, thôn Vân Lư xã Yên Lư (lái xe Nguyễn Văn Vở)
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Sáng7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Sáng7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
UBND HUYỆN YÊN DŨNG
HỆ THỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND
Thứ 4, ngày 21/03/2018BuổiNội dung, địa điểm
Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Sáng7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Phòng họp tầng 4
Chiều13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Sáng
Chiều
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sáng
Chiều