Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Thứ 2
(17/06)
7:30 - Tiếp xúc cử tri trướ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện tại xã Lãng Sơn - UBND xã Lãng Sơn (Lái xe Buì Văn Nông)
13:30 - Tiếp xúc cử tri trướ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện tại xã Trí Yên - UBND xã Trí Yên (lái xe Bùi Văn Nông)
7:30 - Dự họp giao ban Chủ tịch và các PCT UBND huyện - Phòng họp tầng 2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 3
(18/06)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 4
(19/06)
  
Thứ 5
(20/06)
  
Thứ 6
(21/06)
  
Thứ 7
(22/06)
  
CN
(23/06)