Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Thứ 2
(17/09)
7:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018 - Tại CCN Tân Dân, Cty TNHH Unico Global Việt Nam, UBND thị trấn Tân Dân (lái xe Nguyễn văn Vở)
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 3
(18/09)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 4
(19/09)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự giám sát công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 cùng Ban KT-XH HĐND huyện - UBND xã Yên Lư (lái xe Nguyễn Văn Đức)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 5
(20/09)
7:00 - Tiếp công dân định kỳ - Trụ sở tiếp công dân UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự giám sát công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 cùng Ban KT-XH HĐND huyện - UBND xã Xuân Phú (lái xe Nguyễn Văn Đức)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 6
(21/09)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 7
(22/09)
   
CN
(23/09)