Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Thứ 2
(25/06)
   
Thứ 3
(26/06)
   
Thứ 4
(27/06)
   
Thứ 5
(28/06)
   
Thứ 6
(29/06)
   
Thứ 7
(30/06)
   
CN
(01/07)