Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Thứ 2
(19/03)
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 3
(20/03)
7:30 - Tiếp dân định kỳ - Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
 
Thứ 4
(21/03)
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Phòng họp tầng 4
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
  
Thứ 5
(22/03)
   
Thứ 6
(23/03)
   
Thứ 7
(24/03)
   
CN
(25/03)