Phó Chủ tịch HĐND
Tạ Quang Khải
Phó Chủ tịch HĐND
Trần Công Tấn
Phó Chánh văn phongf
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Thứ 2
(17/12)
   
Thứ 3
(18/12)
   
Thứ 4
(19/12)
   
Thứ 5
(20/12)
   
Thứ 6
(21/12)
   
Thứ 7
(22/12)
   
CN
(23/12)