Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Thứ 2
(25/06)
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
14:00 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
14:00 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Dự phiên họp thứ 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 3 Nhà làm việc Huyện ủy
14:00 - Dự làm việc với Sở Nội vụ về việc khảo sát sáp nhập trường học và họp đồng giáo viên mầm non - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
Thứ 3
(26/06)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
14:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:30 - Chủ trì HN đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai KH sản xuất vụ mùa năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 4
(27/06)
7:30 - Dự buổi thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư 1 số DA đầu tư theo hình thức BT trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh - Tại Phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện - Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn
13:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện - Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 5
(28/06)
7:30 - Dự HN kiểm điểm công tác QLNN về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 2 trụ sở UBND tỉnh
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện - Tại Hội trường UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện - Tại Hội trường UBND huyện
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện - Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn
13:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, BTHT, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện - Tại trụ sở UBND xã Nham Sơn
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện - Tại Hội trường UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện - Tại Hội trường UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 6
(29/06)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 7
(30/06)
    
CN
(01/07)