Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Thứ 2
(19/03)
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
14:30 - Chủ trì buổi làm việc xem xét, giải quyết vướng mắc về GPMB thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường Pháp Loa thị trấn Neo - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
8:30 - Dự Hội nghị xem xét, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và pháp luật khác có liên quan của Công ty khoáng sản Hải Phòng - Tại Trụ sở UBND xã Nham Sơn (lái xe Nguyễn Văn Vở)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
15:00 - Chủ trì đối thoại với bà Nguyễn Thị Vân, GV Trường Mầm non Nham Sơn - Tại trụ sở tiếp dân UBND huyện
Thứ 3
(20/03)
7:30 - Dự phiên tiếp công dân định kỳ - Tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:20 - Dự buổi kiểm tra thực địa khu đất đề nghị thực hiện dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi gia cầm - Tại thôn Quỳnh xã Quỳnh Sơn (lái xe Nguyễn Văn Vở)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự HN kiểm điểm tiến độ, kết quả DĐĐT năm 2017, triển khai KH năm 2018; công tác cấp GCNQSDĐ sau DĐĐT, bàn giải pháp thực hiện thời gian tới - Tại Phòng họp tầng 4 Sở Tài nguyên và MT (lái xe Nguyễn Văn Đức)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 4
(21/03)
7:45 - Chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
14:00 - Dự buổi thẩm định xem xét HS và kiểm tra thực địa tại khu vực cho phép vận chuyển đất dư thừa trong quá trình thực hiện DA xây dựng Cty TNHH Lian Tech - Tại Trụ sở Cty TNHH Lian Tech, thôn Vân Lư xã Yên Lư (lái xe Nguyễn Văn Vở)
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:45 - Dự phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2018 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 5
(22/03)
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
15:30 - Dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh đánh giá HS dự án KHCN thuộc Chương trình NTMN năm 2019 - Tại Phòng họp tầng 5 Sở Khoa học và CN
8:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Tại Trụ sở UBND xã Tiến Dũng (lái xe Bùi Văn Nông)
14:00 - Dự làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa TTDL kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội - Tại chùa Vĩnh Nghiêm (lái xe Nguyễn Văn Đức)
Thứ 6
(23/03)
7:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Tại Văn phòng UBND tỉnh (lái xe Bùi Văn Nông)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
6:30 - Duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2018 - Tại Hà Nội (lái xe Nguyễn Văn Đức)
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 7
(24/03)
    
CN
(25/03)