Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Thứ 2
(17/09)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
15:00 - Dự buổi làm việc của TTHU triển khai Kết luận số 116-KL/TU về chủ trương xây dựng ĐA sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã và thôn, TDP - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
7:30 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018 - Tại CCN Tân Dân, Cty TNHH Unico Global Việt Nam, UBND thị trấn Tân Dân (Lái xe Nguyễn Văn Vở)
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
7:30 - Dự Liên hoan trình diễn thơ năm 2018 - Tại Hội trường UBND huyện
13:00 - Dự Đoàn giám sát của TTHĐND tỉnh Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. - Tại Công ty cổ phần FuJi Bắc giang và công ty TNHH Việt Thắng (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
14:00 - Dự HN công bố QĐ chuẩn y kết quả bầu cử BTHU và lấy ý kiến thực hiện quy trình kiện toàn PBTTTHU - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy -
Thứ 3
(18/09)
8:00 - Làm việc với Sở Giao thông - VT về tình hình thực hiện NGhị quyết số 113-NQ/TU và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn - Tại phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2018 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
8:00 - Làm việc với Sở Giao thông - VT về tình hình thực hiện NQ 113-NQ/TU và NQ số 07-NQ/HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn - Tại phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện
14:00 - Dự làm việc với đoàn giám sát của Tỉnh đoàn Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ - Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
Thứ 4
(19/09)
7:30 - Dự buổi kiểm tra của BTTU về tình hình triển khai dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức BT - Có mặt tại Khu số 6, 7 Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang để đi kiểm tra thực tế các DA, sau đó làm việc tại Phòng họp TU (lái xe Bùi văn Nông)
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
8:30 - Dự lễ rước hài cốt và truy điệu liệt sĩ Giác Linh Thích Thanh Tân - Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)
14:00 - Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2017 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện -
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
Thứ 5
(20/09)
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện - Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
7:30 - Dự HN tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường - Tại Hội trường UBND huyện
8:00 - Họp Sở Tài chính thẩm định giá đất cho thuê trả tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần S - Tại phòng họp tầng 2, Sở Tài Chính tỉnh (Lái xe: Nguyễn Văn Vở)
14:00 - Dự Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện - Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện - Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
Thứ 6
(21/09)
9:30 - Dự buổi thăm và tặng quà cho các cháu học sinh tại trường Mầm Non xã Đồng Phúc - Lái xe: Bùi Văn Nông
14:00 - Làm việc với Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 - Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND huyện
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Dự buổi làm việc với Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 - Tại phòng họp tầng 4, UBND huyện
8:00 - Dự Hội nghị trực tuyến về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ ... - Tại phòng họp giao ban Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh (Lái xe: Nguyễn Văn Đức)
14:00 - Dự buổi làm việc với Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 - Tại phòng họp tầng 4, UBND huyện
7:00 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
13:30 - Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Hà Nội -
Thứ 7
(22/09)
    
CN
(23/09)